3000 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats

3005 Salgsinntekt handelsvarer, omvendt avgiftsplikt

3008 Motkonto, avgiftspliktig salgsinntekt

3009 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3010 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, høy sats

3015 Salgsinntekt egentilvirkede varer, omvendt avgiftsplikt

3019 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3020 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, høy sats

3025 Salgsinntekt tjenester, omvendt avgiftsplikt

3029 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3030 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, middels sats

3039 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3040 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftspliktig, middels sats

3049 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3050 Salgsinntekt tjenester, avgiftspliktig, lav sats

Tjenester som skal avgiftsberegnes med lav sats er:

 1. persontransporttjenester og formidling av disse, mval. § 5-3
 2. transport av kjøretøy på ferge eller annet fartøy på innenlands veisamband, mval. § 5-4
 3. utleie av rom i hotellvirksomhet ol. virksomhet, fast eiendom til camping, hytter, ferieleiligheter og annen fritidseiendom, se mval. § 5-5 (1)
 4. lokaler til konferanser og møter fra virksomhet i punkt 3, se mval. § 5-5 (2)
 5. omsetning av varer og tjenester som ikke omfattes av merverdiavgiftsloven, utgjøre et naturlig ledd i utleievirksomhet i punkt 3 og det ikke kreves særskilt vederlag for, se mval. § 5-5 (3)
 6. formidling av tjenester som nevnt i punkt 3 og 4, se mval. § 5-5 (4)
 7. rett til å overvære kinoforestillinger, se mval. § 5-6
 8. kringkastingstjenester som er finansiert av kringkastingsavgift, se mval. § 5-7
 9. omsetning og formidling av tjenester i form av adgang til utstillinger i museer og gallerier, se mval. § 5-9
 10. omsetning og formidling av tjenester i form av adgang til fornøyelsesparker og opplevelsessentre, se mval. § 5-10
 11. omsetning og formidling av tjenester som gir noen rett til å overvære idrettsarrangementer, se mval. § 5-11 (1)
 12. utleie og formidling av utleie av lokaler i idrettsanlegg til konferanser og møter mv. fra avgiftssubjekter som er registreringspliktige etter § 2-1 annet ledd, se mval. § 5-11 (2)

[EN: Sales revenue, services, subject to VAT, low rate]

Stikkord: omsetning

3059 Opptjent, ikke fakturert inntekt

3060 Uttak av varer, avgiftspliktig, høy sats

3063 Uttak av varer, avgiftspliktig, middels sats

3070 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, høy sats

3074 Uttak av tjenester, avgiftspliktig, lav sats

3081 Kontantrabatt, avgiftspliktig salg, høy sats

3082 Kontantrabatt, avgiftspliktig salg, middels sats

3083 Kontantrabatt, avgiftspliktig salg, lav sats

3084 Kvantumsrabatt, avgiftspliktig salg, høy sats

3085 Kvantumsrabatt, avgiftspliktig salg, middels sats

3086 Kvantumsrabatt, avgiftspliktig salg, lav sats

3087 Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, høy sats

3088 Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, middels sats

3089 Annen salgsinntektsreduksjon, avgiftspliktig salg, lav sats

3090 Viderefakturering av omkostninger ved salg, høy sats

3091 Viderefakturering av omkostninger ved salg, middels sats

3092 Viderefakturering av omkostninger ved salg, lav sats