3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt

3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

Leieinntekter fra fast eiendom er i utgangspunktet unntatt fra merverdiavgiftsplikt, se mval. § 3-11.

Næringsdrivende og offentlig virksomhet som leier ut fast eiendom, kan frivillig registreres i Merverdiavgiftsregisteret på visse vilkår, se mval. § 2-3.

[EN: Rental income from real property, subject to VAT]

Stikkord: leasing

3609 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig

3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri

3619 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3620 Annen leieinntekt