3600 Leieinntekt fast eiendom, unntatt avgiftsplikt

3605 Leieinntekt fast eiendom, avgiftspliktig

3609 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3610 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig

Inntekter fra utleie av driftsmidler er merverdiavgiftspliktig, se mval. § 3-1 (1). Dette gjelder både for nye og brukte driftsmidler.

Avgiftsplikten på leieinntekter fra driftsmiddelet er uavhengig av fradragsretten for inngående merverdiavgift ved kjøp av driftsmiddelet, se mval. § 3-2 til 3-20 og mval. § 8-3 (1). Det vil si at det skal beregnes utgående merverdiavgift ved utleie av f.eks. kunstverk, antikviteter og ikke-yrkesmessig utleie av personkjøretøy. Dersom det er foretatt delvis fradrag for inngående merverdiavgift ved kjøp av driftsmiddelet, se mval. § 8-2 (1), skal det ved utleie av driftsmiddelet betales utgående merverdiavgift av hele utleiebeløpet. Det vil være fradragsrett for inngående merverdiavgift på drift av driftsmiddelet i utleieperioden.

[EN: Rental income from other tangible fixed assets, subject to VAT]

Stikkord: 3610, konto 3610, konto 3610 leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftspliktig, leasing, driftsmiddel

3615 Leieinntekt andre varige driftsmidler, avgiftsfri

3619 Opptjent, ikke fakturert leieinntekt

3620 Annen leieinntekt