4100 Innkjøp varer under tilvirkning, høy sats

4130 Innkjøp varer under tilvirkning, middels sats

4160 Frakt, toll og spedisjon

4171 Kontantrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

4172 Kontantrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4175 Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, høy sats

Kvantumsrabatt er vanligvis trukket i fra på fakturaen fra selger, slik at beløpet som bokføres allerede er redusert. Hvis selskapet vil ha en oversikt over hvor mye kvantumsrabatt utgjør i løpet av året, brukes denne kontoen.

[EN: Quantity discount work in progress, high rate]

Stikkord: bonus leverandør, bonus varelager, rabatt leverandør, konto 4175 kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, høy sats, varebeholdning

4176 Kvantumsrabatt, varer under tilvirkning, middels sats

4178 Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, høy sats

4179 Annen innkjøpsprisreduksjon, varer under tilvirkning, middels sats

4190 Beholdningsendring

4191 Urealisert ukurans varer under tilvirkning