4200 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, høy sats

4230 Innkjøp ferdig egentilvirkede varer, middels sats

4260 Frakt, toll og spedisjon

4270 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, høy sats

Prisreduksjon er vanligvis trukket i fra på faktura fra selger, slik at beløpet som bokføres allerede er redusert. Hvis selskapet ønsker oversikt over prisreduksjon over kjøp av ferdig egentilvirkede varer, brukes denne kontoen.

[EN: Purchase price reduction self-produced finished goods, high rate]

Stikkord: erverv, kommandittselskap

4271 Innkjøpsprisreduksjon, egentilvirkede varer, middels sats

4290 Beholdningsendring

4291 Urealisert ukurans ferdige egentilvirkede varer