5310 Gruppelivsforsikring

* Konto lagt til av dib

På denne kontoen registrerer du selve betalingen av gruppelivspremien. Gruppeliv skal innrapporteres pr ansatt gjennom året, og registreres i lønnssystemet. For konto for selve innrapporteringen, se konto 5250 med motkonto konto 5290.

Stikkord: oppgavepliktig

5320 Annen opplysningspliktig personalforsikring

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer

5335 Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen

5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse

5395 Annen opplysningspliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5399 Motkonto for gruppe 53