5310 Gruppelivsforsikring

5320 Annen opplysningspliktig personalforsikring

5330 Godtgjørelse til styremedlemmer

5335 Godtgjørelse til medlemmer av bedriftsforsamlingen

5390 Annen opplysningspliktig godtgjørelse

5395 Annen opplysningspliktig godtgjørelse, ikke arbeidsgiveravgiftspliktig

5399 Motkonto for gruppe 53

* Konto lagt til av dib

Brukes som motkonto til alle kontoene i 53 gruppen.

Det bokføres debet/kredit med samme beløp slik at posteringen ikke har noen resultateffekt, men kun har innvirkning på innberetning av skattepliktige naturalytelser.

53 gruppen brukes til avstemming og kontroll av innberettede skattepliktige naturalytelser.

Stikkord: oppgavepliktig