5800 Refusjon av sykepenger

Arbeidsgivers refusjon av sykepenger, føres mot denne kontoen.
Se Refusjon av sykepenger, foreldrepenger mm.

[EN: Reimbursement of sickness benefits]

5820 Refusjon av arbeidsgiveravgift

5830 Refusjon arbeidsmarkedstiltak

5890 Annen refusjon

5899 Motkonto for gruppe 58