6200 Elektrisitet

6210 Gass

6220 Fyringsolje

På denne kontoen bokføres kjøp av fyringsolje til bruk ved produksjon. Fyringsolje som brukes til belysning eller oppvarming av næringslokaler skal bokføres under konto 6340 Lys eller 6345 Varme.

Det er fradrag for inngående merverdiavgift på kjøp av fyringsolje til bruk i produksjon ved avgiftspliktig virksomheten, se mval. § 8-1.

[EN: Heating oil]

Stikkord: varme, elektrisitet, strøm, kommandittselskap

6230 Kull, koks

6240 Ved

6250 Bensin, dieselolje

6260 Vann

6290 Annet brensel