6800 Kontorrekvisita

6820 Trykksak

6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

6890 Annen kontorkostnad

Kontorkostnader som ikke naturlig faller inn under de andre kontoene i kontogruppe 68, bokføres mot denne kontoen.

[EN: Other office costs]

Stikkord: kostand, omkostning, kommandittselskap