7000 Drivstoff transportmiddel 1

7020 Vedlikehold transportmiddel 1

7040 Forsikring transportmiddel 1

Forsikring og avgifter som betales per kjøretøy til bruk i næringsvirksomhet bokføres på denne kontoen.

Type forsikringer og avgifter kan være:

  • bilforsikring
  • trafikkforsikringsavgift
  • forsikring av ettermontert utstyr for mer enn kr. 10 000
  • ekstra ulykkesforsikring for fører og passasjer
  • totalskadegaranti
  • maskinskadeforsikring

For å få bedre oversikt over bilkostnadene kan det opprettes en konto per kjøretøy, evt. hvis det er mange biler, vil det være mer praktisk å bruke kostnadsbærer. Dette vil være spesielt nyttig dersom bedriften plikter å fylle ut bilskjema (RF-1125 Bruk av bil 2011) som leveres sammen med skattemeldingen. For mer om hvem som skal levere bilskjema, se Altinn.no.

[EN: Insurance, means of transport 1]

Stikkord: 7040, konto 7040, konto 7040 forsikring transportmiddel 1, idrett, kostand, omkostning

7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring

7090 Annen kostnad transportmiddel 1

7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon

7099 Privat bruk av næringsbil