7000 Drivstoff transportmiddel 1

7020 Vedlikehold transportmiddel 1

7040 Forsikring transportmiddel 1

7080 Bilkostnader, bruk av privat bil i næring

7090 Annen kostnad transportmiddel 1

Andre kostnader for transportmiddelet føres på denne konto. Dette kan være årsavgift/trafikkforsikringsavgift, kjøp av tilleggsutstyr, nye dekk ol. Det kan være en fordel å opprette egne konti for hvert transportmiddel bedriften eier eller leaser for lettere å kunne synliggjøre kostnadene tilhørende det enkelte transportmiddelet.

Bomavgift som påløper gjennom året for de forskjellige transportmidlene bør av innberetningshensyn bokføres på egen konto, f.eks. 7052 Bomavgifter, og kan med fordel tekstes slik at det er enkelt å knytte kostnadene til de forskjellige transportmidlene.

[EN: Other costs, means of transport 1]

Stikkord: 7050, konto 7050, konto 7090 annen kostnad transportmiddel 1, kostand, omkostning, idrett

7098 Privat bruk av elektronisk kommunikasjon

7099 Privat bruk av næringsbil