7100 Bilgodtgjørelse, opplysningspliktig

7130 Reisekostnad, opplysningspliktig

7140 Reisekostnad, ikke opplysningspliktig

7150 Diettkostnad, opplysningspliktig

7160 Diettkostnad, ikke opplysningspliktig

7190 Verktøygodtgjørelse

7195 Arbeidstøygodtgjørelse

7199 Annen kostnadsgodtgjørelse

Annen ikke oppgaveplikt kostgodtgjørelse som ikke naturlig faller inn under de andre kontoene i kontogruppe 71, bokføres mot denne kontoen.

[EN: Other expense allowance]

Stikkord: 7190, konto 7199 annen kostnadsgodtgjørelse, kostand, omkostning, kostgodtgjørelse, diet