7500 Forsikringspremie

7530 Frivillig tilleggstrygd for næringsdrivende

[EN: Voluntary supplemental national insurance for self-employed]

Stikkord: kostand, omkostning

7550 Garantikostnad

7560 Servicekostnad