7500 Forsikringspremie

7530 Frivillig tilleggstrygd for næringsdrivende

7550 Garantikostnad

7560 Servicekostnad

Denne kontoen kan benyttes ved kostnadsføring av separable ytelser som f. eks serviceavtaler.

[EN: Service costs]

Stikkord: kostand, omkostning