7600 Lisensavgift

Kostnader til lisenser ved eget salg/egen produksjon, føres mot denne kontoen.

Vil også inkludere for eksempel kjøp av ISO-sertifisering. Dersom det betales en engangsavgift må det vurderes om dette er å anse som en immtarielle eiendel som skal føres på konto 1040 Lisenser, ervervet.

[EN: License fees]

Stikkord: kostand, omkostning

7605 Royalties

7610 Patentkostnad ved egen patent

7620 Kostnad ved varemerke o.l.

7630 Kontroll-, prøve- og stempelavgifter