8400 Virkning av prinsippendring

[EN: Effect of the change in principle]

Stikkord: ekstraordinært

8410 Korrigering av feil