8400 Virkning av prinsippendring

8410 Korrigering av feil

[EN: Correction of errors]

Stikkord: ekstraordinært