8500 Virkning av prinsippendring

[EN: Effect of the change in principle]

Stikkord: ekstraordinært, kostand, omkostning

8510 Korrigering av feil