8500 Virkning av prinsippendring

8510 Korrigering av feil

[EN: Correction of errors]

Stikkord: ekstraordinært, kostand, omkostning