8600 Betalbar skatt, virkning av prinsippendring

8602 Betalbar skatt, korrigering av feil

8609 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

8620 Endring utsatt skatt/skattefordel, virkning av prinsippendring

8622 Endring utsatt skatt/skattefordel, korrigering av feil