8600 Betalbar skatt, virkning av prinsippendring

[EN: Tax payable, effect of change in principle]

Stikkord: 8600, konto 8600, konto 8600 betalbar skatt, virkning av prinsippendring, kostand, omkostning, ekstraordinært

8602 Betalbar skatt, korrigering av feil

8609 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

8620 Endring utsatt skatt/skattefordel, virkning av prinsippendring

8622 Endring utsatt skatt/skattefordel, korrigering av feil