8600 Betalbar skatt, virkning av prinsippendring

8602 Betalbar skatt, korrigering av feil

8609 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

[EN: Tax payable, too much/little allocated in previous year(s)]

Stikkord: kostand, omkostning, ekstraordinært

8620 Endring utsatt skatt/skattefordel, virkning av prinsippendring

8622 Endring utsatt skatt/skattefordel, korrigering av feil