8600 Betalbar skatt, virkning av prinsippendring

8602 Betalbar skatt, korrigering av feil

8609 Betalbar skatt, for mye/lite avsatt tidligere år

8620 Endring utsatt skatt/skattefordel, virkning av prinsippendring

8622 Endring utsatt skatt/skattefordel, korrigering av feil

[EN: Change in deferred tax/tax assets, correction of error.]

Stikkord: kostand, omkostning, ekstraordinært