Frister

 • Januar
  • 7.
   • A-melding desember (levering)
  • 15.
   • AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
  • 20.
   • Tredjepartsopplysninger fra bl.a. bank og forsikring
   • CRS og FATCA opplysninger - Livsforsikring - Innskudd, utlån og renter mv.
    Livsforsikringsselskaper skal levere opplysninger til Skatteetaten om livsforsikringer og kapitalforsikring med sparing. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.Banker, forsikringsselskaper mv. som har penger til forvaltning eller driver utlånsvirksomhet skal levere opplysninger til Skatteetaten om innskudd, utlån og renter. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 20. januar året etter inntektsåret.
  • 21.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
    Ordinær frist er 20. januar.
  • 31.
   • Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir
    Fristen er 31. januar selv om den skulle falle på en lørdag eller søndag.
   • Tredjepartsopplysninger fra bl.a. boligsameie, boligselskap
   • Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter
    Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.Skjemaet heter RF-1319 Tredjepartsopplysninger – skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.
   • Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk for avvikende regnskapsår
    For årsregnskap med regnskapsår som avsluttes i perioden 1. januar til 30. juni er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31. januar i påfølgende år.
 • Februar
  • 1.
   • Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)
   • Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift
  • 5.
   • A-melding januar (levering)
  • 10.
   • CRS og FATCA opplysninger - Verdipapirfond - Andre finansprodukter
    Fra og med inntektsåret 2016 gjelder det nye regler for beskatning av andeler i verdipapirfond. Forskjellen mellom aksjefond og obligasjonsfond (rentefond) oppheves slik at alle fond regnes som verdipapirfond.Virksomheter omfattet av CRS/FATCA-reglene, og som ikke er omfattet av opplysningsplikt for Innskudd, utlån og renter, Livsforsikring eller Verdipapirfond, skal levere opplysninger til Skatteetaten om utenlandske kontohavere i ordningen Andre finansprodukter. Innleveringsfrist er 10. februar året etter inntektsåret.
  • 11.
   • Kompensjonsmelding for MVA - 6. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 10. februar.
   • MVA-melding - 6. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 10. februar
  • 15.
   • Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (skjema)
    Frist for levering av tredjepartsopplysninger og sende årsoppgave til den skattepliktige.
   • Godtgjøring til opphavsmann til åndsverk (skjema)
    Frist for levering av tredjepartsopplysninger.
   • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 1. termin (betaling)
 • Mars
  • 1.
   • Søknadsfrist for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
  • 5.
   • A-melding februar (levering)
  • 11.
   • MVA årsterminoppgave (levering og betaling)
    Ordinær frist er 10. mars.
  • 15.
   • AGA og skattetrekk - 1. termin (betaling)
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
 • April
  • 5.
   • A-melding mars (levering)
  • 10.
   • Kompensjonsmelding for MVA - 1. termin (levering og betaling)
   • Mva-melding for primærnæring (levering og betaling)
   • MVA-melding - 1. termin (levering og betaling)
  • 16.
   • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 2. termin (betaling)
    Ordinær frist er 15. april.
  • 23.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
    Ordinær frist er 20. april.
  • 30.
   • Skattemelding (Selvangivelse) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - Frist for levering.
    Fristen er 30. april selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport
    Regel: Dersom fristen faller på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag, se UFT 040609.
 • Mai
  • 6.
   • A-melding april (levering)
    Ordinær frist er 5. mai
  • 15.
   • AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
  • 31.
   • Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)
    Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)
    Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap - elektronisk
    Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Betaling av tilleggsforskudd
 • Juni
  • 5.
   • A-melding mai (levering)
  • 11.
   • Kompensjonsmelding for MVA - 2. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 10. juni.
   • MVA-melding - 2. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 10. juni.
  • 30.
   • Seneste avholdelse av ordinær generalforsamling i AS/ASA
 • Juli
  • 5.
   • A-melding juni (levering)
  • 15.
   • AGA og skattetrekk - 3. termin (betaling)
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
  • 22.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
    Ordinær frist er 20. juli.
  • 31.
   • Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk
    Fristen er 31. juli selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
 • August
  • 5.
   • A-melding juli (levering)
  • 20.
   • Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
    Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at skatteoppgjøret er mottatt, men aldri tidligere enn 20. august.Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.
  • 31.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport
    En lovendring trådte i kraft 1. januar 2017 med virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2017 og senere, som medførte at det ikke lenger er lovfestet krav om kvartalsrapportering, kun halvårsrapportering. Se mer om krav til (#link;{ED496F22-9A59-4F8F-9F2C-4B98284C5DE5};;delårsrapporter;#).
 • September
  • 2.
   • MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 31. august.
   • Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 31. august.
  • 5.
   • A-melding august (levering)
  • 16.
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
    Ordinær frist er 15. september.
   • AGA og skattetrekk - 4. termin (betaling)
    Ordinær frist er 15. september.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
    Ordinær frist er 15. september.
  • 24.
   • Betaling av restskatt 2. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
    Fristen for å betale restbeløpet er fem uker etter første betalingsfrist.Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 2. termin altså 8 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.
 • Oktober
  • 7.
   • A-melding september (levering)
    Ordinær frist er 5. oktober.
  • 10.
   • Kompensasjonsoppgave for MVA - 4. termin (levering og betaling)
   • MVA-melding - 4. termin (levering og betaling)
  • 21.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
    Ordinær frist er 20. oktober.
 • November
  • 5.
   • A-melding oktober (levering)
  • 15.
   • AGA og skattetrekk - 5. termin (betaling)
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
 • I dag 10. desember 2019Desember
  • 1.
   • Søknadsfrist for 2-månedlig opplysningsplikt (tidl. oppgaveplikt)
    Ved endring til 2-måneders termin, må søknad være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Endringen vil gjelde for minst de to neste kalenderår.
  • 5.
   • A-melding november (levering)
  • 10.
   • Kompensasjonsoppgave for MVA - 5. termin (levering og betaling)
   • MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)
  • 31.
   • Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres
   • Regnskapsperiodens slutt
    Avvikende regnskapsår kan benyttes.