Frister

 • Januar
  • 5.
   • A-melding desember (levering)
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
    I 2017 er fristen 16. januar (første påfølgende virkedag).
   • AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)
    I 2017 er fristen 16. januar (første påfølgende virkedag).
  • 20.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
   • Likningsoppgaver fra bl.a. bank og forsikring
  • 31.
   • Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir
   • Likningsoppgaver fra bl.a. boligsameie, boligselskap
   • Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter
    Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Slike utbetalinger ble tidligere innberettet i kode 926 på lønns- og trekkoppgaven, men skal fom. 2015 leveres via Altinn som en egen oppgavetype. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.Skjemaet heter RF-1319 Skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.
 • I dag 22. februar 2017Februar
  • 1.
   • Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)
   • Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift
  • 5.
   • A-melding januar (levering)
    I 2017 er fristen 6. februar (første påfølgende virkedag).
  • 10.
   • MVA - kompensasjonsoppgave
   • MVA - 6. termin (levering og betaling)
  • 15.
   • Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (skjema)
   • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 1. termin (betaling)
  • 28.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q4
    Faller fristen på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag.
 • Mars
  • 1.
   • Søknadsfrist for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
  • 5.
   • A-melding februar (levering)
    I 2017 er fristen 6. mars (første påfølgende virkedag).
  • 10.
   • MVA årsterminoppgave (levering og betaling)
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • AGA og skattetrekk - 1. termin (betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
  • 31.
   • Frist for innrapportering av FATCA-opplysninger
 • April
  • 5.
   • A-melding mars (levering)
  • 10.
   • MVA - kompensasjonsoppgave
   • Årsoppgave MVA for primærnæringen (levering og betaling)
   • MVA - 1. termin (levering og betaling)
  • 15.
   • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 2. termin (betaling)
    I 2017 er fristen 17. april (første påfølgende virkedag).
  • 20.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
  • 30.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport
    I 2017 er fristen 2. mai (første påfølgende virkedag).Regel: Dersom fristen faller på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag, se UFT 040609.
   • Selvangivelse og næringsoppgave for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1
    Fristen er 30. april selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
 • Mai
  • 5.
   • A-melding april (levering)
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
  • 31.
   • Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse - næringsdrivende (personlig og upersonlig)
    Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Søknad om utsatt frist for levering av selvangivelse for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)
    Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Selvangivelse for personlig næringsdrivende og selskap - elektronisk
    Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q1
   • Betaling av tilleggsforskudd
 • Juni
  • 5.
   • A-melding mai (levering)
    I 2017 er fristen 6. juni (første påfølgende virkedag).
  • 10.
   • MVA - kompensasjonsoppgave
    I 2017 er fristen 12. juni (første påfølgende virkedag).
   • MVA - 2. termin (levering og betaling)
    I 2017 er fristen 12. juni (første påfølgende virkedag).
  • 30.
   • Børsnoterte selskaper - seneste avholdelse av ordinær generalforsamling
 • Juli
  • 5.
   • A-melding juni (levering)
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
    I 2017 er fristen 17. juli (første påfølgende virkedag).
   • AGA og skattetrekk - 3. termin (betaling)
    I 2017 er fristen 17. juli (første påfølgende virkedag).
  • 20.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
  • 31.
   • Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk
    Fristen er 31. juli selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
 • August
  • 5.
   • A-melding juli (levering)
    I 2017 er fristen 7. august (første påfølgende virkedag).
  • 20.
   • Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
    Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at skatteoppgjøret er mottatt, men aldri tidligere enn 20. august.I 2017 er fristen tidligst 21. august (første påfølgende virkedag).
  • 31.
   • MVA - kompensasjonsoppgave
   • MVA - 3. termin (levering og betaling)
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport (kvartalsrapport Q2)
 • September
  • 5.
   • A-melding august (levering)
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • AGA og skattetrekk - 4. termin (betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
  • 24.
   • Betaling av restskatt 2. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
    Fristen for å betale restbeløpet er fem uker etter første betalingsfrist.I 2017 er fristen tidligst 25. september (første påfølgende virkedag).
 • Oktober
  • 5.
   • A-melding september (levering)
  • 10.
   • MVA - kompensasjonsoppgave
   • MVA - 4. termin (levering og betaling)
  • 20.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
 • November
  • 5.
   • A-melding oktober (levering)
    I 2016 er fristen 7. november (første påfølgende virkedag).
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • AGA og skattetrekk - 5. termin (betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
  • 30.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q3
 • Desember
  • 1.
   • Søknadsfrist for 2-månedlig oppgaveplikt
    Ved endring til 2-måneders termin, må søknad være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Endringen vil gjelde for minst de to neste kalenderår.
  • 5.
   • A-melding november (levering)
  • 10.
   • MVA - kompensasjonsoppgave
    I 2016 er fristen 12. desember (første påfølgende virkedag).
   • MVA - 5. termin (levering og betaling)
    I 2016 er fristen 12. desember (første påfølgende virkedag).
  • 31.
   • Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres
   • Regnskapsperiodens slutt
    Avvikende regnskapsår kan benyttes.