Frister

 • Januar
  • 5.
   • A-melding desember (levering)
  • 16.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
    Ordinær frist er 15. januar.
   • AGA og skattetrekk - 6. termin (betaling)
    Ordinær frist er 15. januar.
  • 20.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
   • Tredjepartsopplysninger fra bl.a. bank og forsikring
  • 31.
   • Aksjonærregisteroppgaven - elektronisk og papir
   • Tredjepartsopplysninger fra bl.a. boligsameie, boligselskap
   • Tredjepartsopplysninger - skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter
    Offentlige myndigheter skal levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Opplysningene kan innrapporteres løpende per måned eller samlet. Innleveringsfrist for ordinære oppgaver er 31. januar året etter inntektsåret.Skjemaet heter RF-1319 Tredjepartsopplysninger – skattefrie utbetalinger fra offentlige myndigheter.
   • Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk for avvikende regnskapsår
    For årsregnskap med regnskapsår som avsluttes i perioden 1. januar til 30. juni er siste frist for innsending til Regnskapsregisteret 31. januar i påfølgende år.
 • Februar
  • 1.
   • Sammenstillingsoppgave til arbeidstaker (a-ordningen)
   • Søknadsfrist for årstermin merverdiavgift
  • 6.
   • A-melding januar (levering)
    Ordinær frist er 5. februar.
  • 10.
   • Kompensjonsmelding for MVA - 6. termin (levering og betaling)
   • MVA-melding - 6. termin (levering og betaling)
  • 15.
   • Betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted (skjema)
   • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 1. termin (betaling)
  • 28.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q4
    Faller fristen på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag.
 • Mars
  • 1.
   • Søknadsfrist for kompensasjon av merverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg
  • 6.
   • A-melding februar (levering)
    Ordinær frist er 5. mars.
  • 10.
   • MVA årsterminoppgave (levering og betaling)
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • AGA og skattetrekk - 1. termin (betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
  • 31.
   • Frist for innrapportering av FATCA-opplysninger
 • April
  • 5.
   • A-melding mars (levering)
  • 10.
   • Kompensjonsmelding for MVA - 1. termin (levering og betaling)
   • Mva-melding for primærnæring (levering og betaling)
   • MVA-melding - 1. termin (levering og betaling)
  • 18.
   • Forskuddsskatt for upersonlige skattytere - 2. termin (betaling)
    Ordinær frist er 15. april.
  • 20.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
  • 30.
   • Skattemelding (Selvangivelse) for selskap som omfattes av petroleumsskatteloven § 1 - Frist for levering.
    Fristen er 30. april selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
 • Mai
  • 2.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av årsrapport
    Ordinær frist er 30. april.Regel: Dersom fristen faller på søndag eller offentlig høytidsdag i Norge, vil fristen forlenges til kl. 24.00 påfølgende dag, se UFT 040609.
  • 5.
   • A-melding april (levering)
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • AGA og skattetrekk - 2. termin (betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
  • 31.
   • Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen – næringsdrivende (personlig og upersonlig)
    Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Søknad om utsatt frist for levering av skattemeldingen for klienter (regnskapsfører, revisor og næringsdrivende)
    Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Skattemelding (selvangivelse) for formues- og inntektsskatt - personlig næringsdrivende og selskap - elektronisk
    Fristen er 31. mai selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q1
   • Betaling av tilleggsforskudd
 • Juni
  • 6.
   • A-melding mai (levering)
    Ordinær frist er 5. juni.
  • 12.
   • Kompensjonsmelding for MVA - 2. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 10. juni.
   • MVA-melding - 2. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 10. juni.
  • 30.
   • Børsnoterte selskaper - seneste avholdelse av ordinær generalforsamling
 • Juli
  • 5.
   • A-melding juni (levering)
  • 17.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
    Ordinær frist er 15. juli.
   • AGA og skattetrekk - 3. termin (betaling)
    Ordinær frist er 15. juli.
  • 20.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
  • 31.
   • Årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning - papir og elektronisk
    Fristen er 31. juli selv om den skulle falle på en lørdag, søndag, helligdag eller lovfestet høytidsdag.
 • August
  • 7.
   • A-melding juli (levering)
    Ordinær frist er 5. august.
  • 21.
   • Betaling av restskatt 1. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
    Betalingsfristen for det første beløpet er tre uker etter at skatteoppgjøret er mottatt, men aldri tidligere enn 20. august.Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 1. termin 3 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.Ordinær frist er 20. august.
  • 31.
   • Kompensasjonsmelding for MVA - 3. termin (levering og betaling)
   • MVA-melding - 3. termin (levering og betaling)
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av halvårsrapport (kvartalsrapport Q2)
 • September
  • 5.
   • A-melding august (levering)
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • AGA og skattetrekk - 4. termin (betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
  • 25.
   • Betaling av restskatt 2. termin - personlig næringsdrivende og deres ektefeller
    Fristen for å betale restbeløpet er fem uker etter første betalingsfrist.Fikk du skatteoppgjøret ditt 3. august eller senere, er fristen for 2. termin altså 8 uker etter datoen skatteoppgjøret ditt var klart.Ordinær frist er 24.september.
 • Oktober
  • 5.
   • A-melding september (levering)
  • 10.
   • Kompensasjonsoppgave for MVA - 4. termin (levering og betaling)
   • MVA-melding - 4. termin (levering og betaling)
  • 20.
   • MVA - elektroniske tjenester VOES (levering og betaling)
 • November
  • 6.
   • A-melding oktober (levering)
    Ordinær frist er 5. november.
  • 15.
   • Oppgjørsliste og utleggstrekk (levering og betaling)
   • AGA og skattetrekk - 5. termin (betaling)
   • Forskuddsskatt for personlig næringsdrivende (betaling)
  • 30.
   • Børsnoterte selskaper - offentliggjøring av kvartalsrapport Q3
 • I dag 12. desember 2017Desember
  • 1.
   • Søknadsfrist for 2-månedlig opplysningsplikt (tidl. oppgaveplikt)
    Ved endring til 2-måneders termin, må søknad være kommet frem til skattekontoret senest 1. desember for å kunne gis virkning fra 1. januar året etter. Endringen vil gjelde for minst de to neste kalenderår.
  • 5.
   • A-melding november (levering)
  • 11.
   • Kompensasjonsoppgave for MVA - 5. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 10. desember.
   • MVA-melding - 5. termin (levering og betaling)
    Ordinær frist er 10. desember.
  • 31.
   • Børsnoterte selskaper - finansiell kalender skal senest offentliggjøres
   • Regnskapsperiodens slutt
    Avvikende regnskapsår kan benyttes.