2600 Forskuddstrekk

2610 Utleggstrekk

2620 Bidragstrekk

2630 Trygdetrekk

2640 Forsikringstrekk

2650 Trukket fagforeningskontingent

2690 Andre trekk