Kort oppsummert

Kjøp og påkostning av personkjøretøy

Drift og vedlikehold av personkjøretøy

Unntak for nærmere bestemt bruk av kjøretøyet