Datter gir til datter - Giver

Datter gir til datter - Mottaker

Datter gir til mor - Giver

Datter gir til mor - Mottaker

Datterdatter gir til mor og omvendt

Endret skattesats

Forutsetninger for eksemplene i temaet

GRS for små foretak

Konsernbidrag som ikke gis i samsvar med eierandel

Konsernbidrag uten skattemessig effekt

Konsernbidrag utland

Kort oppsummert

Mal for beregning

Minoritetsinteresse ved konsernbidrag

Mor gir til datter - Giver

Mor gir til datter - Mottaker

Sirkelkonsernbidrag

Tidspunkt for oppgjør av konsernbidrag

Tidspunkt for regnskapsføring