Tjenester delvis til bruk i Norge

Tjenester helt ut til bruk i utlandet