Kort oppsummert

Registreringsplikt i mva registeret

Salgstransaksjoner

Kjøpstransaksjoner

Omsetninger av tidsskrifter og bøker

Sponsorinntekter og reklamevirksomhet

Gaveinntekter

Tilskudd

Ansatte og frivillige medarbeidere