Kort oppsummert

Naturalytelse/utgiftsgodtgjørelse (fri telefon)

Skattefritt bunnbeløp for fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester

Fellesfakturerte varer og tjenester samt tilleggstjenester over 1000 kr

Elektronisk kommunikasjon - Kun yrkesbruk