Styrehonorar norsk statsborger

Styrehonorar utenlandsk statsborger

Utbetalt av veldedige eller allmennyttig organisasjon

Styrehonorar i boligsameier