Luftfartøy i utenriks fart

Luftfartøy som går til havn utenfor mva området

Registrerings- og dokumentasjonsplikt