Salg av nye kjøretøy

Salg av nye el-kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy

Salg av brukte kjøretøy avgiftspliktig

Registrering på eget navn - uttaksmva

Registrering på eget navn - ikke avgiftspliktig

Registrering på eget navn - ikke uttaksmva

Omdisponering - uregistrert

Drift og vedlikehold av personkjøretøy

Salg av elbilbatterier