Fri bolig i arbeidsforhold - Norge

Fri bolig i arbeidsforhold - Utlandet

Arbeidsgiveren refunderer arbeidstakerens husleie (privat utgift)

Kjøp, oppføring og påkostning av fri bolig