Om Offentlig-Privat-Samarbeid / OPS

OPS-avtalens innhold - leie eller salg på avbetaling?

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som leier

MVA-messige vurderinger når kommunen anses som reell eier