Trekkfri bilgodtgjørelse

Trekkpliktig bilgodtgjørelse

Utbetaling fast bilgodtgjørelse

Bilgodtgjørelse som er innvunnet i 201x, men utbetales året etter