Generelt

Plikten til å beregne innførselsmerverdiavgift

Beregningsgrunnlaget