Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattepliktig

Arbeidsgivers dekning av utdanningskostnader - skattefritt