5500 Annen kostnadsgodtgjørelse

5510 Annen kostnadsgodtgjørelse, trekkpliktig