Satser

Bagatellmessige beløp

Arbeid i hjemmet

Skattefrie selskap, foreninger og institusjoner

Godtgjørelse for arbeid i sameie eller forening