Salg av elektroniske kommunikasjonstjenester til utlandet gjennom fast terminal

Salg til norsk oppdragsgiver

Salg til utenlandsk oppdragsgiver