Innledning

Hvem blir avgiftspliktig?

Merverdiavgiftsregistrerte virksomheter

Både avgiftspliktig omsetning og omsetning unntatt fra loven

Ikke merverdiavgiftsregistrerte virksomheter

Utenlandske næringsdrivendes salg av varer til Norge vs. salg av varer i Norge

Flere kjøpere - kostnadsdeling

Verdiløse varer

Til bruk for privatperson

Hvordan innførselsmerverdiavgiften beregnes

Bokføring - innførsel av varer

Proformafaktura / kjøpsdokument