Innledning

Merverdiavgiftsområdet

Hvem blir avgiftspliktig?

Varer av mindre verdi

Verdiløse varer

Flere kjøpere - kostnadsdeling

Både avgiftspliktig omsetning og omsetning unntatt fra loven

Ikke merverdiavgiftsregistrerte virksomheter

Til bruk for privatperson

Utenlandske næringsdrivendes salg av varer til Norge vs. salg av varer i Norge

Forvaltningsansvaret

Hvordan innførselsesavgiften beregnes

Regnskap - bokføring av innførsel

Proformafaktura / kjøpsdokument