Utleie og formidling av rom til overnatting

Utleie av lokaler til kurs og møtevirksomhet

Utleie av selskapslokaler med servering

Utleie av utstyr

Salg av tilleggstjenester

Innkjøp

Leie av inventar og utstyr

Uttak til ansatte i hotellvirksomhet

Salg av kioskvarer

Salg av mat og drikke fra hotellrom