Hva er byggelån?

Ved egenutvikling av driftsmiddel

Ved oppføring av bygning for salg