7400 Kontingent, fradragsberettiget

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget

7420 Gave, fradragsberettiget

7430 Gave, ikke fradragsberettiget