Kort oppsummert

Hva innebærer justeringsplikt- og rett?

Hvilke anskaffelser omfattes av justeringsreglene?

Dokumentasjonskrav ved anskaffelse og fremstilling av kapitalvare

Når skal inngående merverdiavgift justeres?

Justeringsperiode

Beregning av justeringsbeløpet

Overføring av justeringsforpliktelse

Overføring av justeringsrett

Bruksendring av bygg eller anlegg før fullføring

Dokumenter og eksempler

Særskilt for kommuner og fylkeskommuner - GKRS