Kort oppsummert

Satser - maksbeløp

Definisjon av representasjon

Kostnader ikke fradragsrett

Kostnader fradragsrett

Fordelsbeskatning og opplysningsplikt