Mottatt markedsstøtte, hyllestøtte

Utbetalt markedsstøtte, hyllestøtte