Kort oppsummert

Hva er fast eiendom?

Hovedregel

Utleie - Hovedregel

Frivillig registrert utleier

Utleie - Frivillig registrert utleier

Eiendomsskatt

Unntak - Utleie av fast eiendom som er avgiftspliktig

Kostnader leietaker skal dekke

Leietakertilpasninger

Unntak