Kort oppsummert

Hva er fast eiendom?

Utleie - Hovedregel

Utleie - Frivillig registrert utleier

Eiendomsskatt

Leietakertilpasninger

Unntak